Relay (ตัวตัดปั้มติก) จำเป็นต้องติดตั้งในรถติดแก๊สไหม

ด้วยความรู้และความเชียวชาญที่เป็นรุ่นบุกเบิกในวงการแก๊สไทย LEAF ผู้เปลี่ยมไปด้วยความรู้ด้านวงการแก๊ส จึงตระหนักถึงการใช้งานจริงของชุดอุปกรณ์ ดังนั้นในอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สในรถยนต์ LEAF จึงประกอบไปด้วยอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆที่ช่วยเสริมอุปกรณ์หลักของการทำงานแก๊สให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยรีเลย์ หรือที่นิยมเรียกกันว่าสวิทซ์ตัดปั้มนํ้ามันอัตโนมัติ มีหน้าที่ตัดระบบการทำงานของนํ้ามันเมื่อใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงหลักในการเผาไหม้เครื่องยนต์ รีเลย์นี้จะตัดระบบนํ้ามันเพื่อไม่ให้นํ้ามันมาหล่อเลี้ยงที่บริเวณหัวฉีด ฉะนั้นสามารถยึดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์หลักได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อเครื่องยนต์ใช้แก๊สในการขับเคลื่อน รีเลยก็จะเชื่อมต่อและตอบสนองอย่างรวดเร็วในกับระบบนํ้ามัน ดังนั้นจึงหมดกังวลเรื่องติดแก๊สแล้วเครื่องยนต์ร่วนหรือเครื่องยนต์พังและยังยึดอายุการใช้งานของปั้มนํ้ามันให้มีอายุยาวนานขึ้นด้วย