วิธีการใช้รถติดแก๊ส

 

1. ขั้นตอนการเติมเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์

     จอดรถให้ห่างจากตู้จ่ายแก๊สประมาณ 1-2 เมตร
     ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
     ควรลงจากรถขณะเติมแก๊สทุกครั้ง
     พนักงานเติมแก๊สจะต่อหัวเติมแก๊สกับหัวรับแก๊สของระบบแก๊สของรถ
     รอจนกว่าตู้เติมแก๊สหยุดการทำงานพนังงานจะถอดหัวเติมแก๊สออก
     เสร็จสิ้นการเติมแก๊ส

คำเตือน : เพื่อความปลอดภัยห้ามขย่มรถ หรือถังแก๊สในขณะเติมแก๊ส ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ หรือมีประกายไฟระหว่างการเติมแก๊ส ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะเติมแก๊ส

หมายเหตุ

  • ในการเติมแก๊สบางครั้งไฟบอกระดับอาจจะขึ้นไม่ครบทั้ง 5 ดวง เนื่องจากแรงดันแก๊ส ที่สถานีจ่ายแก๊สน้อยเกินไป อาจจะไม่สามารถเติมแก๊สได้เต็มถังไฟแสดงระดับแก๊สไม่แสดงผล หรือแสดงผลไม่ตรง เนื่องจากเกจแสดงปริมาณแก๊สทำงานผิดปกติหรือเสีย ให้นำรถเข้าศูนย์บริการของบริษัทเพื่อตรวจสอบกรณีเติมแก๊สเต็มถังในตอนเย็น แต่ตอนเช้าพบว่าไฟแสดงระดับแก๊สสว่างไม่ครบ 5 ดวง เนื่องจากอาจมีการรั่วในระบบ ควรปิดลิ้นหัวถัง เปิด – ปิด ด้วยมือ (Manual Valve) และเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำมัน นำรถเข้าศูนย์บริการของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิต่ำในตอนลางคืนทำให้แก๊สหดตัวและเมื่ออากาศร้อนแก๊สจะขยายตัวตามปกติ

ข้อความระวัง

เพื่อความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงอันตรายร้ายแรงในการเติมแก๊ส ก่อนเติมแก๊สให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งปิดประตู และกระจกรถยนต์ขณะเติมแก๊สห้ามสตารท์เครื่องยนต์ในขณะเติมแก๊ส แก๊สธรรมชาติสามารถติดไฟ และเกิดการระเบิดได้ ดังนั้นห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในขณะเติมแก๊สถ้าได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงแก๊สรั่วให้หยุดการเติมแก๊สทันที และห้ามเติมแก๊สถ้ายังไม่ได้ทำการซ่อมจุดที่แก๊สรั่วห้ามเติมแก๊สที่ไม่ได้คุณภาพ หรือชนิดตามที่กำหนด อาจจะทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลง และอาจทำให้ระบบควบคุมมลภาวะเสียหายถ้าคาดว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบเชื้อเพลิงแก๊ส ให้นำรถเข้าตรวจสอบศูนย์บริการของบริษัทฯ

2. การสตาร์ทเครื่องยนต์
เมื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะเริ่มต้นทำงานโดยใช้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากการอุ่นเครื่องระบบเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนเป็นการใช้แก๊สอัตโนมัติ

ข้อแนะนำ

ก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์ ท่านต้องแน่ใจว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 10 ลิตร

ข้อควรระวัง

การสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากมีการถอดขั้วแบตเตอร์รี่ เมื่อใส่ขั้วแบตเตอร์รี่กลับเข้าที่ ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ปฏิบัติดังนี้

     ปิดการทำงานของระบบปรับอากาศ กดสวิตช์เลือกเชื้อเพลิงให้เป็นระบบน้ำมันแก๊สโซลีน หลังจากนั่นสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เครื่องยนต์ทำงานโดยใช้น้ำมันแก๊สโซลีนในรอบเดินเบาเป็นเวลา 15 นาที ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง และให้เครื่องยนต์ทำงานรอบเดินเบาเป็นเวลา 30 นาทีเปลี่ยนการทำงานให้เป็นระบบแก๊สโดยค่อยๆ เร่งคันเร่งจนกระทั้งเปลี่ยนเป็นการใช้แก๊ส และถอนเท้าออกจากคันเร่ง หลังจากนั้นปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลา 5 นาที