การต่อทะเบียนรถติดแก๊ส

รถยนต์ที่ใช้ระบบเชื้อเพลิง CNG จะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพฯ และทดสอบถังก๊าซเป็นประจำทุกปี สำหรับ LPG ตรวจทุก ๆ 5 ปี ก่อนทำการต่อภาษีประจำปี ทั้งนี้สามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพฯ และทดสอบถังก๊าซกับผู้ได้รับใบอนุญาตฯ
(สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการตรวจสภาพฯ ใกล้บ้านท่านได้ที่เบอร์ Call Center 02-592-9399)
หลังจากเข้ารับการตรวจฯ แล้วจะได้รับเอกสารหนังสือรับรอง (ใบวิศวกร) ที่เซ็นรับรองโดยวิศวกรผู้ได้รับความเห็นชอบ พร้อมสติ๊กเกอร์เพื่อติดแสดงบริเวณห้องเครื่องและบริเวณถังก๊าซ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจ่ายก๊าซทราบว่ารถคันนี้ได้ผ่านการตรวจสภาพสำหรับรถยนต์ติดตั้งแก๊สมาเรียบร้อยแล้ว
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสภาพฯ และทดสอบถังก๊าซเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเอกสารหนังสือรับรอง(ใบวิศวกร) ที่ได้รับไปต่อภาษีประจำปีที่กรมการขนส่งได้เลยค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสภาพฯ และทดสอบถังก๊าซ


    เล่มทะเบียนรถ หรือ สำเนาเล่มทะเบียนรถ (กรณีรถติดไฟแนนซ์) อย่าลืมนำรถเข้าไปรับการตรวจฯ ด้วยนะค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีประจำปี ดังนี้

    หนังสือรับรองการตรวจสภาพฯ และทดสอบถังก๊าซ เล่มทะเบียนรถ หรือ สำเนาเล่มทะเบียนรถ (กรณีรถติดไฟแนนซ์)

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสภาพฯ และทดสอบถังก๊าซ


    รถยนต์ 4 ล้อ 500 บาท รถขนส่ง 1000 บาท
 

กรณีพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ขออนุญาตแนะนำบริการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ
“Call Center เบอร์ 02-592-9399 ตลอด 24 ชั่วโมง”