การดูแลรักษารถติดแก๊ส

 

การตรวจเช็ค และบำรุงรักษา

อุปกรณ์เสริมเพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในรถของท่าน ต้องการการซ่อมบำรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คำแนะนำนี้จะช่วยให้รถของท่านทำงานด้วยสมรรถนะที่ดีที่สุด เพื่อให้การดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซและระบบเชื้อเพลิงน้ำมันทำงานด้วยสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น

 

การเตรียมงานและสถานที่

ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่กีดขวางการจราจรหรือทางสัญจรไปมาเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ลาดเอียงเพราะรถอาจลื่นไถลลงมาได้

ควรดึงเบรกมือทุกครั้งก่อนการดำเนินการตรวจเช็ค มิเช่นนั้นรถอาจเคลื่อนที่ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

กรุณาสวมถุงมือก่อนดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัย

 

การตรวจเช็คห้องเครื่อง

อย่าไปสัมผัสส่วนที่อุณหภูมิสูงๆ เช่น หม้อน้ำ หม้อต้ม ท่อไอเสีย หลังหยุดเครื่องใหม่ๆ

อย่าวางสิ่งของไว้ในห้องเครื่องยนต์ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

อย่าถอด, สายยางต่างๆ หรือสายไฟเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

อย่าทำให้เกิดประกายไฟ หรือสูบบุหรี่ขณะทำการตรวจเช็ค ในห้องเครื่องยนต์

 

การตรวจเช็คบำรุงรักษาที่ควรทำเป็นประจำด้วยตนเอง

เนื่องจากเครื่องยนต์ทั่วไปไม่ได้ออกแบบสำหรับการใช้ก๊าซ เป็นเชื้อเพลิงหลัก ก๊าซมีคุณสมบัติให้ค่าพลังงานความร้อนสูง และติดไฟยากกว่าน้ำมัน จึงทำให้อุณหภูมิที่สันดาปภายในห้องเผาไหม้ขณะใช้ก๊าซสูงกว่าปกติทำให้เกิดขยายตัวของวัสดุสูงขึ้นผิดปกติ อีกทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ เพียงอย่างเดียวจะไม่มีสารหล่อลื่นที่มาจากน้ำมันเชื้อเพลิงอาจทำให้มีผลกระทบต่อระบบวาล์วไอเสีย
เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด จึงจำเป็นต้องรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงควรบำรุงรักษารถของท่านตามข้อแนะนำนี้
 

รักษาระบบจุดระเบิด (Ignition System) และระบบจ่ายเชื้อเพลิงน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

ควรเข้ารับการตรวจเช็คไส้กรองอากาศ และหัวเทียนที่ศูนย์บริการตามที่ผู้ผลิตกำหนด

เปลี่ยนไส้กรองอากาศตามที่ผู้ผลิตกำหนด

เปลี่ยนหัวเทียนตามที่ผู้ผลิตกำหนด

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามที่ผู้ผลิตกำหนด

ควรสลับเปลี่ยนการใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซกับเชื้อเพลิงน้ำมันในสัดส่วน 90:10 ของระยะทางการวิ่ง

ในกรณีใช้เชื้อเพลิงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เนื่องด้วยคุณสมบัติเฉพาะของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่สามารถรวมตัวกับน้ำได้ อาจส่งผลทำให้ระบบเชื้อเพลิงน้ำมันเกิดความเสียหายได้ จึงแนะนำให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้หมดถัง ไม่ควรเก็บน้ำมันแก๊สโซฮอล์ค้างถัง และควรเติมน้ำมันทุก 1 เดือน

ควรตรวจสอบตามระยะ เมื่อใช้งานแล้วประมาณ 1,000 กิโลเมตร และทุกๆ 10,000 กิโลเมตร โดยการนำรถเข้าศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการผู้แทนจำหน่าย เพื่อเข้ารับการตรวจเช็คอุปกรณ์ และความปลอดภัยต่างๆ ตามตารางการบำรุงรักษา

 

ข้อควรระวัง

ห้ามฉีดน้ำแรงภายในห้องเครื่อง ถ้าจำเป็นต้องใช้วัสดุป้องกันไม่ให้น้ำเข้าตัวอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพราะอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายได้
 

 

วิธีการบำรุงรักษา และการตรวจสภาพประจำปี และการทดสอบถัง
รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ CNG ไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดให้อุปกรณ์ก๊าซที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2547 ให้ทำการตรวจสอบและทดสอบก่อนวันครบรอบการเสียภาษีประจำปีในปีถัดไป หลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบ และทดสอบทุก 1 ปี

รถที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซใหม่ดังต่อไปนี้

ถังหรือภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด (Cylinder or container)

อุปกรณ์ระบายความดัน (Pressure relief device)

ลิ้นหัวถังที่เปิด-ปิดด้วยมือ (Excess flow valve)

ท่อนำก๊าซ(Fuel line) ด้านความดันสูง

ข้อต่อ(Fitting) ด้านความดันสูง
 

ให้นำการตรวจ และทดสอบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซดังกล่าว

การตรวจสภาพประจำปี
รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซจะต้องมีการตรวจสภาพรถประจำปีทุกๆปี จากหน่อยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และตรวจสภาพถังก๊าซทุกๆ ปี ได้ที่บริษัทผู้ตรวจสอบ