นำรถไปติดตั้งแก๊ส จะต้องซ่อมแซมหรือเสียบ่อยจริงหรอ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรถยนต์ติดตั้งแก๊ส

"หลายๆ คนมีความสงสัยว่าเมื่อนำรถยนต์ไปติดตั้งแก๊ส จะต้องซ่อมแซมหรือเสียบ่อยใช่หรือไม่"

 

โดยปกติการซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษารถยนต์ทั่วไป  

 

1.       การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ หมั่นคอยตรวจเช็ค ดูแล รถยนต์ของท่านตามระยะเวลาที่กำหนด

2.       การซ่อมแซมทั่วไปของเครื่องยนต์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาจากการใช้งาน

 

โดยปกติแล้วก่อนที่จะนำรถยนต์ของท่านไปติดตั้งอุปกรณ์แก๊สใดๆ  ท่านจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คสภาพรถของท่านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อน   เนื่องจากการติดตั้งแก๊สจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรถยนต์สภาพเครื่องยนต์ของท่านด้วย  หากเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ภายในรถทำงานไม่ปกติ    จากปัญหาที่มีอยู่แล้ว  เมื่อท่านนำรถไปติดตั้งแก๊ส ทำให้เครื่องยนต์ของท่านเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น  วิ่งไม่ดี  สะดุด   ท่านก็จะคิดว่าเป็นปัญหามาจากแก๊ส จึงไปปรับจูนแก๊สใหม่ แต่เครื่องยนต์ของท่านก็ยังวิ่งได้ไม่ดี   ซึ่งปัญหาที่แท้จริงนั่นก็คือ สภาพของเครื่องยนต์ก่อนที่ท่านจะไปติดตั้งแก๊สยังไม่ได้รับการตรวจเช็ค บำรุงรักษาให้ดี  ดังนั้น  ต้องจำไว้เสมอว่ารถยนต์ที่ท่านกำลังจะนำไปติดตั้งแก๊ส จำเป็นที่จะต้องนำรถยนต์ไปตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีก่อน  แล้วปัญหากวนใจหลังจากการติดตั้งแก๊สจะไม่มากวนใจอย่างแน่นอน

 

แสดงให้เห็นว่าการติดตั้งแก๊สรถยนต์ให้กับรถยนต์ที่พร้อมถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุ ดเพราะแก๊สจะทำงานควบคู่กับรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นหากท่านการนำรถยนต์ใหม่ของท่าน มาติดตั้งแก๊สก็ถือว่าเหมาะสมเพราะเครื่องยนต์ยังไม่สึกหรอ  ทำให้เมื่อทำการติดตั้งแก๊สรถยนต์เข้าไป  การทำงานของเครื่องยนต์กับแก๊สก็ใช้งานได้หายห่วง แน่นอน