มาตรฐานอุปกรณ์แก๊สสำหรับรถยนต์

มาตรฐานอุปกรณ์แก๊สสำหรับรถยนต์ LPG  

การเลือกอุปกรณ์ชุดติดตั้งแก๊สรถยนต์ จะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานตรงตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่ออกมาในรูปแบบกฎกระทรวง เช่น ถังแก๊ส ต้องได้ตามมาตรฐาน มอก.370/2525 และกฏหมาย ECER 67 ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรป และเป็นมาตรฐานที่ไทยให้การยอมรับ ส่วนอุปกรณ์อื่นนั้นก็ให้สังเกตจากเครื่องหมายมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น E13, E8 ที่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ ECE R67 (LPG) หรือ ECER 110 (NGV)


ECE ย่อมาจาก Economic Commission for Europe ( ชื่อเต็ม UN ECE United Nation Economic Commission for Europe ) 
R67 ว่าด้วยเรื่อง Motor Vehicle Using LPG 
เป็นมาตรฐานยานพาหนะของยุโรป R คือ Regulation No. ( ซึ่งจะมี no. เป็นจำนวนมาก และแต่ละ no. จะแสดงถีงมาตรฐานของอุปกรณ์รถยนต์ต่างๆ เช่น กระจก ไฟหน้า ไฟท้าย เข็มขัดนิรภัย


ส่วนECE R67 จะกล่าวถึง 
    1. มาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์
    2. มาตรฐานการติดตั้ง
    3. มาตรฐานการทดสอบ


วิธีการอ่านเครื่องหมายตามมาตรฐาน

“ E ” หมายถึงอุปกรณ์และส่วนควบนั้นๆ ได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานของ UNECE
“ 1 “ หมายถึงลำดับของประเทศที่อุปกรณ์และส่วนควบนั่นๆ ได้ทำการขอขึ้นทะเบียน

การเลือกอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กล่อง ECU
กล่อง ECU (Electronic Control Unit) ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดของระบบแก๊ส และถ้าเปรียบกับร่างกายมนุษย์ ก็เปรียบได้กับสมอง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ควบคุมและสั่งการของร่างกาย โดยกล่อง ECU แก๊สจะเชื่อมต่อสัญญาณจากกล่อง ECU หลักของรถยนต์ มาปรับค่าให้เหมาะสมแล้วสั่งการไปที่หัวฉีดแก๊ส เพื่อ จ่ายแก๊สเข้าระบบเครื่องยนต์ โดยกล่อง ECU ซึ่งถ้าอ้างอิงตามข้อบังคับของกฎหมาย หากไม่มีการหมุนของเครื่องยนต์ระบบจะตัดการจ่ายเชื้อเพลิงทุกชนิดทันที โดยการเลือกกล่อง

 

ECU ที่ดีต้องพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ 
    1. ต้องผ่านและรับรองมาตรฐาน ECE R67 
    2. ชื่อเสียงและคุณภาพของอุปกรณ์ยี่ห้อนั้นๆ
    3. การรับประกันหลังการขาย


หม้อต้ม
    http://www.leafautogas.com/images/product/bullet.png  การเลือกหม้อต้มที่ดี ประการแรกต้องดูที่กำลังแรงม้าของเครื่องยนต์ว่า กี่ CC กี่แรงม้า แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณว่าควรใช้หม้อต้มแบบไหน 
    http://www.leafautogas.com/images/product/bullet.png  ตรวจสอบหม้อต้มว่าได้มาตรฐาน โดยปกติหม้อต้มที่ผลิตได้มาตรฐาน ECE R67 จะมี Series number กำกับและควรตรวจสอบข้อมูลของหม้อต้มดังต่อไปนี้
    http://www.leafautogas.com/images/product/bullet.png  บริษัทผู้ผลิต ใช้มาตรฐานอะไรในการผลิต 
    http://www.leafautogas.com/images/product/bullet.png  ผลิตจากประเทศอะไร
    http://www.leafautogas.com/images/product/bullet.png  บริษัทผู้นำเข้า หรือ ผู้จัดจำหน่าย
    http://www.leafautogas.com/images/product/bullet.png  สอบถามผู้ขายเกี่ยวกับอายุการใช้งาน และการสึกหรอ 
    http://www.leafautogas.com/images/product/bullet.png  การรับประกัน


ท่อนำก๊าซแรงดันสูง (High Pressure Tubes) 
ท่อแก๊สต้องเป็นท่อทองแดง ไม่มีตะเข็บ มีความหนา และขนาดเส้นศูนย์กลางภายในอยู่ที่ขนาด 6 และ 8 mm ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับแต่จะบังคับที่ มาตรฐานของท่อมากกว่า โดยปกติท่อแก๊สจากหัวรับเติมแก๊ส จนถึงถังแก๊สต้องมีขนาด 8 mm และท่อแก๊สจากถังแก๊สไปหม้อต้ม จะมีขนาด 6 mm ( ซึ่งเป็นท่อแก๊สสำหรับ LPG โดยเฉพาะ และจะต้องระบุขนาดของท่อและมาตรฐานรองรับ ถ้ามาจากยุโรปจะใช้มาตรฐาน ECE R67 )