ติดแก๊สรุ่น Super OBD อุปกรณ์แก๊สระดับเทพ ได้แล้วที่ตัวแทน LEAF Dealer
2014-06-30 19:02:03
2747 View
การเลือกอุปกรณ์ชุดติดตั้งแก๊สรถยนต์ จะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานตรงตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่ออกมาในรูปแบบกฎกระทรวง เช่น ถังแก๊ส ต้องได้ตามมาตรฐาน มอก.370/2525
2014-01-24 10:56:26
3299 View
2014-01-30 13:11:42
2478 View