1. เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของชุดอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ LEAF การประมวลผล 120 MHZ จึงจำเป็นต้องมีชุดหัวฉีดที่ดีที่สุดที่มาพร้อมความเร็วหัวฉีดเทียบเท่าหัวฉีดน้ำมัน สำหรับรถที่มีสมรรถนะสูง และการใช้งานที่ยาวนาน หัวฉีด Keihin จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ

2. หัวฉีด KEIHIN เป็นหัวฉีดที่ บริษัท SCG Autogas เป็นผู้ติดตั้งแก๊สรายแรกที่ได้นำหัวฉีด KEIHIN มาใช้ในการติดตั้งระบบแก๊สให้กับรถยนต์ ในงาน OEM ด้วยผลงาน

  • งาน Project รถตู้ Commuter CNG โดยนำมาใช้ติดตั้ง เมื่อปี 2551 ใช้งานมากว่า 500,000 km. หัวฉีดยังไม่เสีย และระยะการเปิดไม่เพี้ยน จนบางคันสามารถวิ่งได้ถึง 1,000,000 km. ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  • งาน OEM ที่ติดตั้งให้กับ MITSUBISHI LANCER CNG , TRITON CNG และ HONDA CITY CNG
  • งาน Dealer Option ที่ติดตั้งให้กับ TOYOTA VIOS CNG, TOYOTA VIGO CNG