งานสื่อความนโยบายและทิศทาง สถานีบริการก๊าซ LPG มาตรฐาน ปตท.

 
           เมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน 2555 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนา “งานสื่อความนโยบายและทิศทาง สถานีบริการก๊าซ LPG มาตรฐาน ปตท.”
           ณ The Synergy Hall อาคาร  C ชั้น 6  ในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายของสถานีบริการ LPG                       
 
                                              

งานสัมมนาฯ ในครั้งนี้  ทาง  บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด   ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเทคโนโลยีตู้จ่ายก๊าซ LPG (LPG Dispenser) ยี่ห้อ TATSUNO ให้แก่ผู้ประกอบการรวมถึงผู้สนใจที่มาร่วมงาน และมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง โดยมี คุณอภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัดและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจตลอดภายในงาน