LEAF AUTOGAS : SYNERGY-OBD
Untitled Document Untitled Document


ทำไมถึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ LEAF

ตอบ

1. การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ โดยอาศัยหลักทางวิศวกรรม การคำนึงถึงความ เหมาะสม ปลอดภัย
    รวมทั้งมาตรฐานต่างๆที่โลกยอมรับ เช่น ECE R110 R67 ISO15500

2. การวิจัยและพัฒนาการติดตั้ง โดยจะทำการพัฒนาบนเครื่องมือที่มีมาตรฐานเช่น Dynamometer เพื่อปรับจูน
    calibration fileที่ใช้ควบคุมparameterต่างๆ ได้ อย่างถูกต้อง ครอบคลุมทุกสมรรถนะและทุกการใช้งาน

3. การทดสอบสมรรถนะ การตอบสนองและความทนทาน โดยทดสอบบนมาตรฐาน การใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
    Control softwareมีความถูกต้องเหมาะสมและ Hardware ก็มีความทนทาน

4. การประกอบ เรามีการพัฒนาprocessการproductionให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด   
    เพื่อให้รถที่ประกอบโดยเราทุกคันมีความถูกต้อง เหมือนกันทุกคัน

อะไรคือระบบอัจฉริยะ Synergy OBD II

ตอบ 

 

Synergy OBD II คือ กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหัวฉีดแก๊สอัจฉริยะ ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ของ ระบบแก๊ส โดยกล่อง ECU แก๊สจะเชื่อมต่อสัญญานจากกล่อง ECU หลักของรถยนต์ มาประมวลผลและปรับเปลี่ยนการจ่ายเชื้อเพลิง แก๊สเข้าสู่ระบบสั่งการไปที่หัวฉีดแก๊ส เข้าห้องเผาไหม้ 

ด้วยเทคโนโลยี อัจฉริยะ LEAF Synergy OBD II นับเป็นเทคโนโลยี สุดล้ำ ที่สามารถปรับจ่ายแก๊สได้โดยอัตโนมัติ เรียนรู้การฉีดน้ำมัน และสามารถสั่งจ่ายแก๊สได้อัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพของการจ่าย แก๊สที่แม่นยำตลอดเวลา ทำให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ดีเยี่ยม อัตราเร่งดี ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์


ต้องคำนึงปัจจัยใดบ้างในการตัดสินใจติดตั้งแก๊สรถยนต์

ตอบ 

 

1.  มาตรฐานอุปกรณ์แก๊ส เช่น ECE R110 R67 ISO


2.  มาตรฐานของบริษัทผู้ติดตั้ง ต้องมีประสบการณ์ เครื่องมือ บุคลากรที่ดี ที่สามารถเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ความทนทาน การติดตั้งที่มีมาตรฐาน การทดสอบที่ครอบคลุมการใช้งานในทุกสภาวะ สามารถรับประกันประสิทธิภาพและคุณภาพได้ ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรม


3.  การบริการหลังการขายที่ดี ครอบคลุม มีประสบการณ์และมืออาชีพ

อัตราการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น

ตอบ

 

อาจเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตัน, เกิดการรั่วซึมในระบบเชื้อเพลิง, การทำงานผิดพลาดของข้อมูล DRIVER เป็นต้น


สาเหตุใดและควรทำอย่างไรเมื่อพบว่าเครื่องยนต์กระตุกเมื่อเปลี่ยนเป็นแก๊ส

ตอบ 

 

1.  การปรับจูนที่ไม่ดี เช่น การสั่งจ่ายเชื้อเพลิงมากหรือน้อยกว่าการเผาไหม้ที่เครื่องยนต์ ต้องการ การกำหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนModeที่ไม่เหมาะสม ทำให้รอยต่อระหว่าง การเปลี่ยนModeจากแก๊สเป็นน้ำมันและทำงานของ Mode แก๊สไม่ Smooth


2.  อุปกรณ์แก๊สทำงานผิดปกติหรือlogicในการควบคุมอุปกรณ์แก๊สไม่ดี ทำให้การสั่ง เปิด ปิดValveต่างๆ การสั่งจ่ายเชื่อเพลิงไม่สัมพันธ์กันในระหว่างการเปลี่ยน Mode หากพบปัญหาควรเปลี่ยนModeกลับเป็นน้ำมัน ลองตรวจสอบระดับแก๊สที่Indicatorและติดต่อศูนย์ที่ใกล้เคียงที่สุด


ป้องกันโดยเลือกใช้บริการบริษัทที่มีมาตรฐานในการติดตั้งและมีความชำนาญระบบแก๊ส และเข้าตรวจสอบสภาพตามอายุการใช้งาน


ไฟบอกระดับแก๊สไม่ตรงกับจำนวนแก๊สที่อยู่ในถัง

ตอบ

 

เช็คการตั้งค่าในโปรแกรม หรือลองปรับที่เกจ์วัดระดับแก๊สที่อยู่ในส่วนมัลติวาล์ว แล้วปรับค่าในโปรแกรมของ ECU แก๊ส ให้เหมาะสมกับสภาพรถยนต์ ซึ่งจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แก้ไขเท่านั้น เพื่อความถูกต้อง


ใช้ระบบแก๊สแล้ววิ่งรอบเครื่องสูงไฟ Engine จะโชว์

ตอบ 

 

ไฟ Engine โชว์อาจจะเกิดจากการจ่ายแก๊สที่บางไป และเมื่อดับเครื่งแล้วสตาร์ทขึ้นมาใหม่จะหายไป ซึ่งปัญหานี้จะต้องนำรถยนต์ไปจูนแก๊สให้หนาขึ้นโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ


สาเหตุุของการเร่งแก๊สไม่ขึ้น

ตอบ

 

1.  การปรับจูนที่ไม่ดี เช่นการใช้function autotuneของdealerบางครั้งก็ไม่ สามารถทำให้รถมีสมรรถนะใน Mode แก๊สที่น้อยกว่า Mode น้ำมัน


2.  อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ เช่น หัวฉีดไม่เปิดตามคำสั่งหรืออุดตัน


3.  อุปกรณ์เสียหาย เช่นท่อยาง low pressure มีการบิดงอ รั่ว


4.  ระบบsoftwareทำงานผิดปกติ เช่นเกิด error ในคำสั่ง หรือ sensor ประมวลผลผิดพลาด


ป้องกันโดยเลือกใช้บริการบริษัทที่มีมาจรฐานในการติดตั้งและมีความชำนาญระบบแก๊ส และเข้าตรวจสอบสภาพตามอายุการใช้งาน


ทำไมต้องนำรถไปปรับจูนบ่อยๆ

ตอบ

 

1.  อุปกรณ์แก๊สที่เสื่อมสภาพเร็ว ทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมและจ่ายแก๊สลดลง ทำให้ต้องมีการปรับจูนCalibration fileตามประสิทธิภาพของอุปกรณ์แก๊สที่ลดลง


2.  การปรับจูนที่ไม่มีมาตรฐาน ทำให้การควบคุมระบบแก๊สทำได้ไม่ดี เกิดอาการสะดุด สั่น จึงต้องทำการปรับจูนบ่อยๆ


3.  การติดตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน ทำให้การจ่ายแก๊สไม่มีประสิทธิภาพและอุปกรณ์แก๊ส เสื่อมสภาพเร็ว


ป้องกันโดยเลือกใช้บริการบริษัทที่มีมาจรฐานในการติดตั้งและมีความชำนาญระบบแก๊ส และเข้าตรวจสอบสภาพตามอายุการใช้งาน


ติดตั้งแก๊สแล้วน้ำหล่อเย็นในถังพักนํ้าลดลง

ตอบ

 

ระบบแก๊สจะมีการนำน้ำหล่อเย็นในระบบมาแลกเปลี่ยนความร้อนแก๊สที่ Regulator โดยระดับที่ลดลงเกิดจากการประกอบท่อน้ำหล่อเย็นที่ต่อกับ Regulator ไม่แน่น ทำให้น้ำเกิดการรั่ว หยด จนทำให้ระดับน้ำในถังพักน้ำลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบหล่อเย็นในรถลดลง จนทำให้เครื่องยนต์ overheat ได้

 
ความร้อนในเครื่องยนต์เกิดความร้องสูงเกิดจากสาเหตุใดและควรป้องกันอย่างไร

ตอบ

 

1.ระดับน้ำหล่อเย็น อยู่ในระดับปกติหรือไม่ หากไม่อาจเกิดการรั่วที่ท่อน้ำหล่อเย็นที่เข้าไปที่ Regulator ไม่แน่น ป้องกันโดยใช้อุปกรณ์การ lock ท่อน้ำแบบ constant tension clamp ที่สามารถ lock ได้ตลอดเวลาแม้ในสภาวะการสั่นระหว่างขับขี่ ความร้อนหรือความเย็นจากเครื่องยนต์ และการตรวจสอบสภาพทั้งหลังการติดตั้งและการตรวจสอบสภาพประจำปี


2.การปรับจูน calibration file ที่เป็น file ควบคุม parameter ต่างๆ ทำได้ไม่ดีซึ่งทำให้มีการจ่ายแก๊สเข้ามาในห้องเผาไหม้มากเกินความจำเป็น มีการเผาไหม้เชื่อเพลิงมากทำให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูง ป้องกันโดยการปรับจูนที่ดี


ควรมีการดูแลรักษาเครื่องยนต์อย่างไรให้ใช้ได้นาน

ตอบ

 

1.ตรวจสอบสภาพรถตามระยะทางที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ


2.ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบแก๊ส เช่นการต่อท่อHigh pressure มีการรั่วหรือไม่ ลักษณะการประกอบอยู่ในตำแหน่งปกติหรือไม่ การต่อท่อ low pressure ด้วย clamp ยังแน่นหรือไม่ อุปกรณ์ support ที่ยึดอุปกรณ์แก๊สไม่หลวมคลอน กรองแก๊สเปลี่ยนตามระยะที่กำหนด ไม่มีการรั่วของระบบน้ำหล่อเย็นและแก๊ส


3.ระบบของเหลวที่ใช้ในรถเช่นน้ำหล่อเย็น น้ำมันเกียร์ ไม่หมดสภาพการใช้งานและอยู่ในระดับปกติ

 

4.ลักษณะการใช้งานที่ไม่ทำร้ายรถยนต์ เช่น การ warm up เครื่องยนต์หลังการสตารต์รถจนกระทั่งระบบเปลี่ยนเป็นระบบแก๊ส การพักเครื่องยนต์ระหว่างการขับขี่เป็นระยะทางไกลๆ


มีกลิ่นแก๊สบริเวณรอบๆ รถในขณะใช้ระบบแก๊ส

ตอบ 

 

อาจจะมีแก๊สรั่วตามท่อทางเดินแก๊ส หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่แก๊สไหลผ่าน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหานี้ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีแล้วให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คอย่างละเอียด


ทำไมขณะใช้แก๊สแล้วนํ้ามันลดลง

ตอบ 

 

1.ลดลงจากการใช้งาน
      1.1 เนื่องจากระบบแก๊สของเราจะมีการ warm up เครื่องยนต์ด้วยระบบการเผา
            ไหม้น้ำมันปกติทุกครั้งที่มีการสตารต์เครื่องยนต์ก่อนการเข้าMode แก๊สเพื่อ
            ทำให้การwarm upและระบบของเหลวต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            และช่วยยึดอายุการงานเครื่องยนต์ แต่การลดลงในลักษณะนี้จะมีอัตราการ  
            ลดลงน้อยมาก
      1.2 การปรับเข้าสู่ mode แก๊สหลังจากการ warm up ต้องเป็นลักษณะการผ่อน
            คันเร่ง ดังนั้นเมื่อระบบแก๊สพร้อมทำงาน จะมีเสียงแจ้ง ผู้ขับขี่ต้องเร่ง
            เครื่องยนต์ประมาณ 2000 RPM และปล่อยคันเร่งให้ลงมาต่ำกว่า 1500 RPM
            เพื่อให้เข้าสู่ Mode แก๊ส หากไม่มีการผ่อนคันเร่ง ระบบก็ยังทำงานในระบบ
            น้ำมัน ซึ่งการลดลงในลักษณะนี้จะมีอัตราการลดลงน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับการ
            ขับขี่
      1.3 ระบบเปลี่ยนจาก Mode น้ำมันเป็นแก๊ส แต่ไม่มีการเติมแก๊ส เมื่อแก๊สหมด    
            ระบบจะเปลี่ยนกลับเป็น Mode แก๊สอัตโนมัติ และมีเสียงเตือนผู้ขับขี่ แต่ผู้ขับขี่
            ไม่เติมแก๊ส ระบบจะทำงานใน Mode น้ำมันไปจนกว่าจะมีการดับเครื่องหรือ
            น้ำมันหมด


            ป้องกันได้โดยการศึกษาคู่มือการใช้งานและปฏิบัติตาม


2.  ลดลงจากความผิดปกติของอุปกรณ์แก๊สเช่น solenoid ที่ Regulator เสียหายระบบ  จะไม่เปลี่ยนจาก
     Mode น้ำมันเป็นแก๊ส ป้องกันได้โดยการตรวจสอบสภาพตาม อายุการใช้งานและนำรถเข้าศูนย์หากมีอาการผิดปกติ