LEAF AUTOGAS : SYNERGY-OBD
Untitled Document Untitled Document"ท้า ทิ้ง ดิ่ง"

ปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย "ความปลอดภัย" ของรถติดตั้งแก๊ส LEAF รอด หรือ บึ้ม ดิ่ง! กันให้ดูสดๆ ผ่านหน้าจอ
ปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย กับการทดสอบ "ความปลอดภัย" ของรถติดตั้งแก๊ส LEAF  
"ท้า ทิ้ง ดิ่ง" ด้วยความสูงตึก 5 ชั้น เทียบเท่ากับการชนที่ความเร็ว 64 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ร่วมลุ้นของรางวัลทุกวัน กับกิจกรรม "ท้า ทิ้ง ดิ่ง" ที่  www.leafautogas.com/beleaf 
ตั้งแต่ วันนี้ถึง - 17 ส.ค.56

มาร่วมพิสูจน์ระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์แก๊ส LEAF 
รอด หรือ บึ้ม ดิ่ง! กันให้ดูสดๆ ผ่านหน้าจอ 17 ส.ค. นี้ ท้า ทิ้ง ดิ่ง พร้อมกันแน่นอน


ปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย กับการทดสอบ ความปลอดภัย ของรถติดตั้งแก๊ส LEAF  
"ท้า ทิ้ง ดิ่ง" ด้วยความสูงตึก 5 ชั้น