LEAF AUTOGAS : SYNERGY-OBD
Untitled Document Untitled Document


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด
570 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-283790-1

แผนที่ :
บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555 ม.7 บ้านโนนพิบูลย์ อ.เมือง ต.หมากแข้ง อุดรธานี 

เบอร์โทรศัพท์ : 085-738-7460

แผนที่ :
บริษัท พสิษฐ์คาร์เซอร์วิส จำกัด
1/47-48 มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ : 086-458-6125

แผนที่ :
เอส พี ที ออโต้แก๊ส(สำนักงานใหญ่)
272 หมู่23 อ.เมือง ต.บ้านเป็ด ขอนแก่น 

เบอร์โทรศัพท์ : 085-676-2035

แผนที่ :
บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
88/8 หมู่ 7 ถ.มะลิวัลย์ อ.เมืองขอนแก่น ต.ในเมือง ขอนแก่น 

เบอร์โทรศัพท์ : 043-240-333

แผนที่ :
บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
570 ถ.ชยางกูร อ.เมือง ต.ในเมือง อุบลราชธานี 

เบอร์โทรศัพท์ : 045-283-790-1

แผนที่ :
มลตระการ ออโต้แก๊ส เซอร์วิส
246 ม.1 ต.ตระการพืชพล อุบลราชธานี 

เบอร์โทรศัพท์ : 086-8953071

แผนที่ :
หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997
33/2 ม.11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์ : 089-845-9761

แผนที่ :
แสงเจริญ ซูเปอร์ เซอร์วิส
402/1 หมู่ 6 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง เลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ : 086-858-8991 , 042-812103

แผนที่ :
อู่ช่างนะ
169 หมู่ 8 ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง สุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ : 086-000-8510 , 086-469-6581 , 044-513479

แผนที่ :
เดชาพลเซอร์วิส
104/10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-633195 , 087-873-8225

แผนที่ :